EHBO Vereniging

Well en Wellerlooi

EHBO Assistentie

Aanvraagformulier voor zorgverleningVoor de inzet van evenementen, met minimaal twee EHBO/ers zullen de navolgende kosten in rekening worden gebracht: € 25,00 per uur. Voor elke twee EHBO-ers extra zijn de kosten € 25,00 per uur Het exacte aantal uren zal na het evenement, eventueel in overleg met uw organisatie, worden vastgesteld.

Bij grootschalige evenementen waar een inzet van meer dan zes EHBO-ers noodzakelijk is. zal in overleg een nadere prijs worden vastgesteld. De kosten voor het gebruik van verbandmiddelen zijn bij deze prijs inbegrepen. Eventuele noodzakelijke additionele kosten zullen uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement aan uw organisatie worden voorgelegd. De genoemde bedragen zijn vooralsnog vastgesteld voor het jaar 2022 onder voorbehoud van prijswijzigingen. Mochten deze bedragen wijzigen, dan zult u hiervan tijdig schriftelijk, doch uiterlijk bij aanmelding van het evenement op de hoogte worden gesteld

Aangezien wij regelmatig assisteren bij evenementen en het regelmatig voorkomt dat wij te laat benaderd worden. hebben wij besloten om volgens een reglement te handelen zodat er niemand benadeeld wordt.
1) een evenement moet 2 maanden voor de datum van het evenement aangevraagd zijn
2) 1 maand voor de datum van het evenement moet de EHBO gemeld hebben of zij wel of niet aan de vraag kunnen voldoen,zodat de desbetreffende vereniging uit kan wijken naar andere assistentie.
3) dit alles is nodig om de EHBO-ers te benaderen en bijeen te krijgen omdat er een hoop evenementen plaats vinden tijdens de vakantie.